Какви са правилата на крикета

Крикетът представлява отборна игра с топка и бухалки. Тя е популярна в много страни по света, като Австралия, Азия, Великобритания и т.н. Последните особено, играят крикет повече от 750 години. Каква обаче е кратката история на този спорт, неговите правила и нюанси? Нека видим!

Каква е кратката история на крикета

Знае се, че крикетът се е появил още през 18-ти век, а името му идва от саксонското “cric”, което се превежда като овчарска пръчка. Много изследователи са на мнение, че с подобна пръчка и топка, овчарите са се забавлявали из пасищата. Вероятно, точно бухалката е дала и името на играта, въпреки че това все още е доста спорен въпрос.

По някакъв начин, тази игра след време е придобила статут на национален спорт във Великобритания, а първият клуб е сформиран през 60-те години в Хамбълдън.

Какви са правилата на крикета 02

Какви са правилата му

Крикетът има много особености и нюанси, което го прави доста сложен и труден за разбиране. От друга страна, неговата продължителност може да се окаже дори и няколко дни. Отборите са два по 11 души, използва се дървена бухалка (бата), приличаща на острие, чиято дължина не надвишава 970мм. В играта участва и малка топка, а целта е отбелязването на рънове.

Ето накратко основните правила:

  • Игрището е с овална форма и тревна площ, на която са разположени дървени калитки с формата на обърнато “W”;
  • Според правилата, подаването се извършва по дължината на терена и нападателят трябва да бъде опазен, за да не отбележи рън в противниковото поле;
  • Всеки играч в крикета може да направи по 6 хвърляния, наричани още “овер”. Всички членове на отбора са разпръснати по игрището. Тяхната задача е да попречат на противника да отбелязва рънове, както и да защитават своята калитка. Ако тя бъде унищожена, според правилата, батсманът се отстранява от играта. Това продължава до премахването на последния играч и първият етап завършва – инингът. После отборите сменят местата си.

Какви са постовете

Според правилата на крикета, участниците и в двата отбора заемат следните постове:

  • Батер или батсман – човекът, който удря и отбелязва рънове. Това се постига, когато ударената от него топка напусне очертанията на игрището или в случай, че успее да пробяга определеното разстояние между уикетите;
  • Боулер – хвърлящият топката към батера играч, чиято цел е да извади батера от играта;
  • Уикеткийпър – човекът, който стои зад уикета и реагира, в случай, че батерът е изпуснал топката, като я хваща още преди да е паднала на земята, но е докоснала батата;
  • Филдер – целта му е изгонването на някой от батерите, събаряйки уикета или хващайки ударената вече топка. Той също може да ограничи пробягването на разстоянието между уикетите.